Nowe obowiązki beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

Przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.