Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych – konferencja

17 czerwca odbyła się konferencja pt. Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, aspekty ekologiczne, ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu . Konferencja skierowana była do burmistrzów, wójtów oraz doradców ekologicznych i miała na celu przybliżenie tematyki wykorzystania biomasy jako przyszłościowego, ekologicznego i odnawialnego źródła energii cieplnej. Biorąc pod uwagę zasobność naszego regionu, regionów górskich w biomasę, a także jej dostępność, warto poruszać…