Aktywiści ekologiczni pozywają Norwegię do ETPC

Dwie organizacje pozarządowe i sześciu młodych działaczy na rzecz klimatu pozwali rząd Norwegii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC) z żądaniem unieważnienia zezwoleń na wydobycie ropy w Arktyce – podał Greenpeace.