Siódmy projekt morskiej farmy wiatrowej z decyzją o przyznaniu wsparcia

Łącznie w Urzędzie rozpatrzono dziewięć złożonych w terminie wniosków i wydano siedem decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW). W odniesieniu do dwóch wniosków Prezes URE wydał – na wnioski stron – decyzje umarzające prowadzone postępowania administracyjne.