Polski nanosystem łączności na użytek rakiet i satelitów. Rusza projekt SUBCOM

Konsorcjum obejmujące spółkę Thorium Space i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przystępuje do realizacji projektu SUBCOM, którego założeniem jest wprowadzenie na światowy rynek nowatorskich systemów łączności na użytek sektora kosmicznego. Rozwiązanie skierowane jest w szczególności do producentów platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych i lekkich rakiet nośnych (zdolnych do wynoszenia w kosmos ładunków o masie do 500 kg), a także rakiet o zastosowaniu militarnym. W toku przygotowań do realizacji i kolejnych zgłoszeń konkursowych projekt zebrał w sumie 38,7 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).