Rząd zerwał negocjacje z górniczymi związkami zawodowymi

Strona rządowa mimo braku uzgodnienia i rozbieżności stanowisk skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt ws. uregulowania pracy zdalnej; wobec tego strona związkowa uznaje kontynuację negocjacji w ramach Umowy społecznej za bezzasadne i nieuzasadnione – głosi stanowisko związków zawodowych.