Zarząd Powiatu Nowotarskiego uzyskał absolutorium

27 maja odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Centralnym wydarzeniem sesji było głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Raport o stanie powiatu za rok 2020 przedstawił Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. W dokumencie, który jest obligatoryjnie corocznie przygotowywany przez samorząd powiatowy znalazło się…