Nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na: